General assembly

General Assembly June 12, 2024

Fullmaktsformulär till årsstämma den 12 juni 2024
Kallelse årsstämma 2024

Styrelsens redogörelsens redogörelse maj 2024

Extraordinary General Assembly, October 31,  2023

Fullmakt Extrabolagsstämma 31 oktober 2023
Kallelse till extra bolagsstämma i SpectrumOne AB

General Assembly June 29, 2023

Kallelse till årsstämma 2023
Fullmaktsformulär till årsstämma den 29 juni 2023

Registreringsbevis

Extraordinary General Assembly, March 31,  2022

Kallelse extra bolagsstämma SpectrumOne
Registreringsbevis

Styrelsens förslag
Yttrande utdelning SpectrumOne 30 mars 2022

Fullmaktsformulär till extra stämma i SpectrumOne 31 mars 2022

General Assembly June 30, 2021

Kallelse till årsstämma 2021 – SpectrumOne AB

Villkor för teckningsoptioner utgivna av Spectrumone AB

Fullmaktsformulär till årsstämma den 30 juni 2021

Valberedningens förslag 2021

General Assembly May 20, 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Valberedningens förslag 2020

Fullmaktsformuler till årsstämma den 20 maj 2020

Extraordinary General assembly, March 16, 2020

Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma – TargetEveryOne AB

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma TargetEveryOne AB

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma TargetEveryOne AB ENG

Bilaga A — Villkor teckningsoptioner av serie TO2

Bilaga B — Villkor teckningsoptioner av serie TO3

General assembly May 15, 2019

The General assembly will be held at May 15, 2019 at 9.30 a.m. at the Company’s premises in Kungsgatan 60, Stockholm.

Bullentin from the Annual General Meeting

Notice to the General assembly

Auditors opinion

Warrant proposal for the Board

Warrant proposal for management and employees

Proxy form

The Nomination Committee’s proposal

Extraordinary General assembly November 13, 2018

The extraordinary General assembly will be held at November 13, 2018 at 10.30 a.m. at the Company´s premises in Kungsgatan 37, Stockholm.

Notice to the Extraordinary General assembly

Bulletin from the extraordinary General assembly

Årsstämma den 28 juni 2018

Årsstämman ägde rum den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 26 mars 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 16 juni 2017

Komuniké från stämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor teckningsoptioner 2017

Valberedningens förslag till årsstämman

Presentation av Matt Harris

Extra bolagsstämma den 17 oktober 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

Fullständiga förslag teckningsoptioner

Årsstämma den 10 maj 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstamma

Fullmaktsformulär för årsstämma

Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse 2015

Konvertibelemission villkor med 25 milj kr

Konvertibelemission villkor med 15 milj kr

Valberedningens förslag

Extra bolagsstämma den 21 december 2015

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 6 juli 2015

En extra bolagsstämma hölls den 6 juli 2015 klockan 14:00 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.mma

Förslag till emissionsbeslut

Villkor för optionsrätter

Styrelsen i Targeteveryone redogörelse enligt 14 Kap 8 § ABL

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-21 – 2015-06-22

Årsstämma den 11 juni 2015

TargetEveryone AB (publ) har haft årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Röstlängd årsstämma

Riktlinjer för utseende av valberedning

Styrelsens förslag

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2014

Revisionsberättelse 2014

Extra bolagsstämma den 28 november 2014

En extra bolagsstämma hölls fredagen den 28 november 2014 mellan 10.00 – 11.45 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma med bilagor

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständigt förslag – Punkt 9

Fullmakt vid VMSPlay AB:s bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 9 juni 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 29 april 2014

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 28 juni 2013

Protokoll från årsstämman